Menneskehandel

Indledning

126.jpg
Menneskehandel er i dag en af de største og mest indbringende forbrydelser på verdensplan. Tusindvis at mennesker bliver handlet, og forbryder tjener millioner på groft at udnytte andre mennesker, og det er vigtig at være opmærksom på det problem.
En af myterne om menneskehandel er at ofrene kun er kvinder, som handles til prostitution, og det er ikke rigtigt. Menneskehandel rammer også mænd og børn. Ofrene handles ikke kun til prostitution, men også til kriminelle og tvangsarbejde. Ofrene er eksempelvis fundet på byggepladser, i køkkener og i rengøringsfirmaer Osv. For at begrænse menneskehandel må man forstå de tre personer, som er bag det hele: bagmænd, ofre og kunder.
 
 
 
Følge Palermo-protokollen Artikel 3, forstås menneskehandel som det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person , med et formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en anden prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaveri lignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer.

 

Betegnelse af menneskehandel

67efa828-b433-46d2-bbb1-2c72b163a1fa.jpg

Betegnelse af en slave

Betegnelsen af en slave er, hvis slaven ikke betragtes som et menneske, men som en vare, der købes og sælges.  Slaven ejer ikke sin egen krop, og kan derfor sælges af sin herre, så slaven er socialt set død.